КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

climate_destiny

Климатичните промени – факти, процеси, прогнози (на руски език)

Глобалните промени на климата. Факти, процеси и тенденции.