“Болестта Х”

„Болест X“ представлява знанието, че тежка международна епидемия може да бъде причинена от патоген, който засега не е известен.

СЗО и приоритизирането на болестите за научни изследвания и разработки в извънредни ситуации

В световен мащаб, броят на потенциалните патогени е много голям, докато ресурсите за изследвания и развитие на болести са ограничени.

За да се гарантира, че усилията по проекта за научноизследователска и развойна дейност на Световната здравна организация (СЗО) са съсредоточени и продуктивни, списъкът с болести и патогени е приоритет в извънредните ситуации на общественото здраве.

През май 2015 г., при разработването на планове за противодействие на пандемии, СЗО, по искане на страните-членки  създава „Проект за научноизследователска и развойна дейност за действие за предотвратяване на епидемии“ и Група, известни по-късно под името R&D Blueprint ( Research&Development Blueprint).

Целта е да бъдат генерирани идеи, които да намалят времето между идентифицирането на вирусни огнища и одобряването на ваксини / лечения, и да се предотврати превръщането на огнищата в „кризисна ситуация за здравеопазването“.

Фокусът е върху най-сериозните нововъзникващи инфекциозни заболявания, за които има малко варианти за превенция. СЗО определя, група световно признати експерти – Научно-консултативна група за научноизследователска и развойна дейност“, която да изготви списък с около десет „приоритетни заболявания“.

Този списък определя, кои заболявания представляват най-голям риск за общественото здраве поради епидемичния им потенциал и до каква степен са налични и ефективни мерки за противодействие.

Понастоящем приоритетните заболявания са:

  • COVID-19
  • Кримско-Конгоанска хеморагична треска
  • Болест на вируса Ебола и вируса на Марбург
  • Ласа треска
  • Коронавирус на респираторен синдром на Близкия изток (MERS-CoV) и тежък остър респираторен синдром (ТОРС)
  • Нипа и хенипавирусни заболявания
  • Треска на Рифт Вали
  • Зика
  • „Болест X“

Това не е изчерпателен списък, нито посочва най-вероятните причини за следваща епидемия. СЗО преглежда и актуализира този списък, когато възникне потребност и са променени методологиите за противодействие. Въз основа на приоритетните заболявания, СЗО разработва пътни карти за изследване за всяка от тях.

„Болест Х“ е условно наименование, което беше прието от СЗО през февруари 2018 г. и включено в  списъка с приоритетни програми, за изследване на болести, които са следствие от хипотетичен, неизвестен патоген, който може да причини бъдеща епидемия.

„Болест X“ представлява знанието, че тежка международна епидемия може да бъде причинена от патоген, който засега не е известен. Програмата за научноизследователска и развойна дейност изрично се стреми да даде възможност за ранно откриване и разработване на съответните антиепидеомилогични  мерки и процедури за справяне с подобна заплаха.

СЗО взема решение да използва това условно  наименование, за да осигури гъвкаво планиране и бързо насочване на усилията към неизвестен патоген (например разработване на ваксини и създаване на потенциал за масовото им производство).

Директорът на Националния институт по алергология и инфекциозни болести на САЩ, Антъни Фачи заяви, че концепцията за „Болест X“ ще насърчи проектите на СЗО да съсредоточат своите изследователски усилия върху цели класове вируси (напр. Флавивируси), а не само върху отделни щамове (напр. Вирус Зика), по този начин се подобрява способността на СЗО да реагира на непредвидени щамове.

През 2020 г. се коментира, включително сред някои от експертните съветници на СЗО, че коронавирусната болест, причинена от вируса на вируса на SARS-CoV-2, отговаря на изискванията да бъде първата „Болест X“.

През февруари 2018 г., след срещата на „R&D Blueprint“ в Женева (бел. 23—26 Януари 2018 е била проведена редовна среща на Световния икономически форум в Давос),

СЗО добавя „Болест X“ в списъка с болести, като заместител на понятието „неизвестен“ патоген. При обявяването на актуализирания списък на приоритетните заболявания, СЗО заявява: „Болест Х представлява знанието, че сериозна международна епидемия може да бъде причинена от патоген, който понастоящем не е известен и може да бъде причината за заболяване при хората“.

Джон-Арне Рьотинген, (бел. от януари 2017 г. Ротинген изпълнява функцията на временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор за стартирането на Коалиция за иновации за подготвеност за епидемия на Световния икономически форум в Давос), от Специалната консултативна група за научноизследователска и развойна дейност, казва:

„Историята ни показва, че вероятно следващото голямо огнище ще бъде нещо, което не сме виждали преди“, и „Може да изглежда странно добавянето на „X“, но смисълът е да се уверим, че се подготвяме и планираме гъвкаво по отношение на ваксините и диагностичните тестове.“

През февруари 2019 г. CEPI обяви финансиране в размер на 34 милиона долара за базираната в Германия биохимическо компания CureVac за разработване на „прототип на РНК медикамент“, което CEPI трябва да може да използва за бърза реакция на неизвестни патогени (т.е. болест X).

През септември 2019 г. Daily Telegraph съобщава за това, как Public Health England (PHE) е започналa свое собствено разследване за потенциална „Болест X“.

През октомври 2019 г. В Ню Йорк в съответствие с Програмата на световната здравна организация за здравеопазване в спешни ситуации, се провеждаща симулация на глобална пандемия от „Болест Х“ (Disease X dummy run” to simulate a global pandemic by a Disease X), в която участват 150 представители от световните здравни агенции и обществените здравни системи.

Става дума за симулацията, по сценарий на известното и обсъждано „Събитие 201“, но тогава фокусът на медиите се ограничава до отделни публикации.

Всъщност, тази информация повдига сериозни въпроси към СЗО !

При положение, че през 2018 г. е намерила достатъчно основания да измисли условно наименование на „несъществуваща“ болест, което е възприето много добре и от Световния икономически форум в Давос, провела е в края на 2019 г. и в съответствие с нейна програма симулацията „Събитие 201“,
то реакцията и за обявяване на епидемията от COVID-19 за ПАНДЕМИЯ на 11 март 2020 г. е НЕАДЕКВАТНА.

Официалното обявяване на пандемия е акт, който отключва инструментите за кризисно планиране в глобален мащаб.

На 11 март 2020, инфекцията е вече разпространена в целия свят.

През март 2020 г. В статия в медицинското списание Тhe Lancet, озаглавена „Болест X: използване на разработка на медицински противодействия за следващата пандемия“, въвежда термина, патоген X (патоген, който води до болест X)

Доста пари са “завъртени” за да се открие “Онзи-който-не-бива-да-се-назовава”, или както още казват “Ти-знаеш-кой” … значи ще продължават да го търсят !!!

Източник: https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts