Кои са основните природни ресурси на Русия?

Природният газ е един от най-важните природни ресурси на Русия.

Руската федерация е най-голямата държава в света. Огромната територия на страната я прави най-богатата нация по отношение на богатството на природни ресурси. Нацията е водещ производител на въглища, диаманти, алуминий, азбест, скъпоценни камъни, диаманти, вар, олово, гипс, желязна руда, боксит, галий, бор, слюда, природен газ, платина, нефт, редки метали, прасе желязо, торф, азот, кадмий, арсен, магнезий, молибден, фосфат, сяра, титанова гъба, силиций, уран, телур, ванадий, волфрам, кобалт, графит, сребро, вермикулит, селен, рений, мед и злато.

Платина и паладий

Страната е добила 91,16 тона паладий и 25,9 тона платина през 2014 г. Те се получават от различни места в страната, включително алувиалното находище Кондиор, намерено в Хабаровский, което е на около 621,3 мили от град Хабаровск. Рудникът Kondyor произвежда приблизително 4,08 тона платина през 2014 г. В находището Йоргалан, разположено близо до находището Кондиор, има приблизително 14 тона платинени запаси. През последните години правителството увеличи разходите за увеличаване на добива на платинената група метали. Увеличената инвестиция се подкрепя от благоприятни глобални цени и за двата метала.

Въглища

Русия държи вторите най-високи находища на въглища в света, като преди нея е само САЩ. Страната разполага с общо 173 милиарда тона въглищни находища, което представлява 17,6% от световните въглищни запаси. Въглищата се добиват в 129 отделни находища и 22 басейна. Около 85% от въглищата в страната се произвеждат в три находища, а именно в Забайкалския край, Кемеровская област и Красноярския край. От друга страна, 66% от проучените въглища се добиват от два въгледобивни басейна, Кузнецки басейн и Канско-Ачински басейн.

Канско-Ачински басейн има 40,7% от ресурсите на страната. Кузнецкият басейн съдържа 27,4% от националните ресурси, а също така произвежда най-голямото количество въглища в страната. Кузнецкият басейн произвежда приблизително 59% от продукцията на страната.Русия е произвела 393,4 милиона тона въглища през 2013 г.

Общото производство на антрацитни въглища е 14 милиона тона, докато битуминозни и лигнитни въглища съответно 302,5 милиона тона и 75,9 милиона тона. Откритият добив е най-популярният метод за добив на въглища, който представлява приблизително 70,6% от общото производство. Въглищата се изнасят основно за Китай, Великобритания, Япония и Южна Корея.

Природен газ

Русия е сред най-големите производители на природен газ в света. Страната произвежда приблизително 22,707 милиарда кубически фута газ през 2014 г. Страната произвежда около 19% от световната продукция. Пазарният дял обаче постепенно намалява поради увеличеното производство от страни като Катар, САЩ и Иран. Руските запаси от природен газ се оценяват на 1748 трилиона кубически фута. Urengoyskoye е най-голямото находище на природен газ в Русия с около 187,17 трилиона кубически фута. Бованенковското находище има приблизително 151,85 трилиона кубически фута. Други значителни находища включват Ямбургското с 113 трилиона кубически фута, Shtokmanovskoye находище със 137,7 трилиона кубически фута, Zapolyarnoye и Astrakhanskoye всяка с около 88,3 трилиона кубически фута в газ. Около 80% от производството на страната идва от региона Надим-Пур-Таз. Уренгойское, Заполярное и Ямбургское представляват 40% от общото производство на газ. Природният газ се изнася главно на европейския пазар. Основни вносители на руски газ са Германия, Беларус, Турция, Украйна, Япония, Казахстан и Франция.

Петрол

Русия е произвела около 579,8 милиона тона нефт през 2014 г. Страната е сред първите три най-големи световни производители на петрол, редом с Саудитска Арабия и САЩ. Страната рафинира приблизително 325,2 милиона тона нефт през същата година. Значително количество нефтени находища са разположени в Западен Сибир. Западен Сибир представляват 66,6% от общото производство в страната. Източен Сибир също е известен с това, че притежава големи количества нефтени запаси.

Титан

Страната е произвела приблизително 47 000 тона титан през 2014 г., което представлява увеличение на производството с 2,2% спрямо предходната година.

Други метали

Смята се, че Русия има 25-40% от световните непроизведени златни резерви. Руската федерация е шестият най-голям производител на злато в света с приблизително 249 тона, произведени само през 2017 г. Русия има 10% от световните запаси на уран в света. Страната произвежда 8% от общата продукция на уран в света. Страната също така допринася за 17% от общото производство на никел в света и 22% от общото производство на магнезий в света.

Big_stone_Ural

Предизвикателства в добива на природни ресурси

През последните години страната е свидетел на все по-големи предизвикателства в добива на природните си ресурси. Проблемите произтичат от неадекватни капиталови инвестиции поради санкции срещу страната от страна на големи световни сили, включително САЩ и Европа поради участието й в конфликта в Украйна и ред други въпроси.

Други проблеми идват  от трудния достъп до минерални ресурси в отдалечени райони на огромната територия. Страната непрекъснато разработва механизми за преодоляване на тези предизвикателствата. Страната непрекъснато се стреми да разработва и внедрява нови автоматизирани технологии и да подновява старото оборудване.