Ефективен ли е мониторинга на епидемията COVID-19, ако …

Светът брои заразени, починали, излекувани.

Много организации, медии непрекъснато подават данни за разпространение на заразата. Коментират се мерки, следи се надпреварата – кой пръв ще открие ценното лекарство…

Всъщност, какво показват данните?

Статистиките дават ли обективна представа за разпространението на вируса COVID-19 ? Не пропускаме ли нещо?

При анализa на данните – броя на заболелите, спрямо индекса за качеството на здравеопазването в дадена държава, могат да се видят обезпокоителни закономерности. Използвахме данните от онлайн картата за разпространение на COVID-19 (JHU) и данните за Индекса за качеството на здравеопазването по страни (Health Care Index by Country 2020) на сайта Numbeo.

Nunbeo е уеб сайт https://www.numbeo.com/ , с редовна регистрирация и бизнес в Сърбия. Претендира да бъде “най-голямата в света база от данни, предоставени от потребители за градове и страни по света. Numbeo предоставя актуална и навременна информация за условията на живот в света, включително разходите за живот, жилищните показатели, здравеопазването, трафика, престъпността и замърсяването”

Броят на заразените от инфекцията с вируса COVID-19 e в обезпокоителна зависимост, не толкова от близостта до огнището на зараза и гъстотата на населението, колкото с индекса за качеството на здравни грижи, отчетен за държавите.

Тази зависимост е доста силно изразена.

Колкото по-ниска е стойността на индекса, т.е. системата на здравеопазването е по-лоша, толкова по-малко са установените случаи на зараза с COVID-19.

Иронично казано – нацията е по-здрава!

Логично е. Лошото здравеопазване, трудно би се справило с мониторинга на епидемия, пък било тя и глобална. По-лошото е, че това пряко влияе върху всички мерки за ограничаване на разпространението на заразата в световен мащаб.

Вижте данните в таблицата по-долу. Това е извадка, в която са изследвани две огнища – основното в Китай и за Европа – Италия. От таблицата се вижда, че в страните, за които може да се предположи,че имат сериозни проблеми в обхвата на здравните грижи за населението, броят на регистрираните заболели е нисък или няма данни. Конфликта на логиката е : В съседните страни на Китай, случаите на заболели от коронавирус са подозрително малко, независимо, че са близко до огнището. Тези страни обаче имат и влошен индекс на здравеопазването. Докато в страни с морска граница с Китай и с по-висок индекс са отчетени по-голям брой заболели. Може ли да си позволим извода, че в страните с лош индекс на здравната грижа, са налице условия за скрити огнища на заразата. Ако това е факт, то адекватността на прилагане на мерките за ограничаване на епидемията е компроментирана.

COVID-19

Това е предварителен анализ, но следва да фокусира вниманието ни. Изводите логично посочват истината – можем да бъдем щастливи в своето невежество. Няма здравеопазване – няма и COVID-19!

Да продължаваме спокойно да броим заразените … 1, 5, … 34 …