Mобилните финансови технологии и услугите за банкиране и плащане

Мобилните устройства са част от нашето ежедневие и за разлика от настолни компютри те могат да бъдат до нас 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината

Този факт вече има широко отражение не само в социалния живот, но и все повече се утвърждава като контактна точка при взаимодействието ни със институции, използването в бита и услугите от целия спектър.  Обикновено, използването на мобилните устройства е за търсене на нужната ни информация, комуникации  и все повече за улесняване на разплащането – прехвърляне на парични средства.

Компаниите за финансови технологии следят активно тенденциите

Разработването съответните платформи и инструменти се адаптира към търсенето на мобилни финансови услуги, които да отговарят на потребностите и условията за достъпност, сигурност и надеждност.

Новите европейски регулации и навлизането на технологичните гиганти в банковата сфера вече променят сериозно банковия сектор, а все повече банки поглеждат към технологиите за мобилни разплащания.

Проучване сред българските банкови мениджъри показва, че повече от 30% от тях смятат, че трудно ще устоят на конкуренцията на гиганти като Google, Facebook или Amazon. Над една трета (36%) от банковите специалисти планират да изграждат способности в дигиталното банкиране през следващите години.

37% от участниците в проучването казват, че тяхната банка ще разработи собствено дигитално приложение, а други 22% обмислят сътрудничество с доставчици като Apple или Android Pay.

Решенията за мобилни разплащания предоставят висока сигурност

Пластичните карти крият рискове – имат изписани номера, изискват физически действия като подпис и използват лесни за преодоляване пин кодове. Използваните от картите алгоритми за сигурност, като проследяване на местоположението или поведението на потребителите – къде са в момента и къде обикновено пазаруват не са подходящи, защото дигиталните плащания не се извършват според местоположение на картата.

Какво повишава сигурността при мобилните разплащания? 

При мобилните плащания, когато едно плащане е инициирано, търговецът праща своята „сметка“ към системата, която от своя страна я препраща към телефона на потребителя. В този процес не е прехвърляна никаква лична информация или картови данни. Потребителят просто трябва да оторизира плащането чрез своето устройство.

Всичко необходимо за постигане на сигурността е идентифициране на личността на потребителя при неговото устройство и потвърждаване на тази идентичност в системата на финансовата институция. Само тогава запитването за плащане е препращано към банката за извършване.

От своя страна идентифицирането на потребителя изисква технологии за сигурно потвърждаване на самоличността му преди извършване на плащането, мобилните устройства могат да го осигурят, но картите не.

Всъщност идентификацията е насочена към потвърждаване на : вие ли сте човекът, за който се представяте? Потвърждавате, че желаете да платите на получателя сумата, която той иска. При мобилните технологии това е решено чрез свързване на устройството на потребителя към системата за разплащания и използване на метод за биометрични данни на телефона – пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Следователно, за да се извърши плащане, няма нужда от лична или картова информация и никакви данни не са в риск по време на целия процес – всичко, което e необходимо за един потребител да има, са лице и пръстов отпечатък на своето устройство.

mobile_phone_transfer

Мобилното банкиране се използва от потребители в активна възраст и е мотивирано от естественото желание да не се губи време за  посещение в офиси и клонове на банките. Тези потребители представляват основната част от работещото население и тяхното поведение и предпочитания се очаква да имат определяща роля за бъдещето на банковия сектор, особено по отношение на работата на банките с техните клиенти.

Мобилните финансови технологии и мобилното банкиране и разплащане са все по-търсена услуга.

Това стимулира разработването на финансови технологии, платформи и  мобилни устройства в тежки конкуретни условия, което всъщност е добре за крайните потребители.

Борбата за привличане на нови клиенти и отчитане на реалността, че мобилните устройства са водеща платформа за използването на интернет, класира последните като водещ инструмент за потребяването на различни услуги, включително и банкови.

В резултат, водещите банки в световен мащаб и в България вече имат разработени собствени мобилни приложения, които позволяват на техните клиент да управляват своите финанси мобилно, без да посещават банков клон или дори да се налага използването на настолен компютър. Съответно нарасна и интереса към разработването на качествени мобилни финансови технологии, осигуряващи възможност за лични разплащания (peer-to-peer), изцяло дигитални банки и дигитални портфейли.

Разплащателния сектор и мобилното банкиране

Разплащателният сектор се развива много по-интензивно , отколкото други финансово-технологични сегменти, и към момента малко на брой компании са доминиращи в предлагането на услуги за разплащане между търговци и потребители.

PayPal е лидер в дигиталните разплащания в Европа и САЩ, докато Android Pay и Apple Pay вече имат добри позиции в мобилните разплащания в магазините по света. Появяват се и силни локални конкуренти.

Дигитализираните услуги за лични разплащания директно между две лица също набират все по-широка популярност. Някои от водещите компании, които ги предлагат, като TransferWise например, се оценяват на стотици милиони долари. Те постепенно изместват традиционните компании за парични трансфери от ръка на ръка.

Растеж на броя на услугите и обемите при мобилни плащания

Последните статистики дават основание да се прогнозира, че обемът на личните разплащания, направени през мобилни устройства, ще нарасне от 5.5 милиарда долара през 2014 до 175 милиарда долара в началото на 2020 г., а относителният им дял ще се увеличи от 1% до 30% в рамките за посочения период.

Вижте още и “СМАРТФОНИ – как да си изберем ?”

Мобилните приложения за разплащане показват значителен ръст през последните години. Очакванията са броят на потребителите,  броят на трансакциите и обемът да нараснат с все по-високи темпове.  Това е естествено и логично, защото такива приложения предлагат удобни и бързи решения свързани с ежедневните плащания.

Пример за това е възможността за безконтактно плащане със смартфон, като с това отпада необходимостта от тегленето на пари на банкомат, за да се плати кеш.

Успехът на мобилните приложения е свързан с утвърждаването им като удобен и лесен за използване инструмент, функциониращ надеждно дори и на мобилни устройства от нисък клас.

Постигането на мултиплициращ ефект, при който полезността на услугата се увеличава при повишаване на броя на ползвателите ѝ. Например, в полза на разширяването на използването на дигиталните портфейли работят различни ситуации от ежедневието, като разделянето на сметка в ресторант, съвместното наемане на помещения или ползването на обща услуга от няколко човека.

Нарастване  на обхвата на мобилните финансови технологии

Инвестиционният и  застрахователният бизнес, също са заинтересовани и тенденцията е да внедряват все по-активно мобилните финансови технологии. Трудностите произтичат най-вече от стриктните регулаторни и капиталови изисквания.

Основните носители на иновации са насочени към инвестиционния сектор и се свързват с разработването и използване на приложения – роботизирани съветници за подпомагане вземането на финансови решения и управление на инвестиционни портфолиа. Според някои прогнози, през 2020 г. чрез тях ще се управляват глобални активи, възлизащи на над 8 трилиона долара.

Роботизираните съветници се разработват в три основни концепции: решения базирани изцяло на алгоритми за определяне на целесъобразно за инвестиции в конкретни акции, решения с алгоритми за управление на финансови портфолио на клиента и хибридни – съчетаване на препоръки генерирани от автоматизирани алгоритми или директно чрез връзка с финансови специалисти.